هنوز کالایی در سبد خرید شما قرار نگرفته
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد سفارش:
وضعیت»  
پیگیری سفارش
تمبر بلوکی
اسکناس و تمبر ایران

مجموعه چهار تمبر پستي كه از يك ديگر جدا نشده اند و بصورت موازي دو تا دوتا قرار گرفته باشند ، يا به عبارت ديگر هرگاه حداقل چهار تمبر و حداكثر ده قطعه تمبر دو به دو كنار هم و در روي يكديگر قرار گرفته باشند آن را يك بلوك تمبر گويند ، پس بلوك ممكن است 4 ، 6 ، 8 يا 10 قطعه اي باشد .يكي از روشهاي جمع آوري تمبر ، روش بلوكي است كه از هر نوع تمبر چهارقطعه كه از هم جدا نشده باشند در آلبوم تمبر قرار مي دهند.